ELNA-renovace s.r.o.

Zabýváme se povrchovou úpravou různých materiálů od kovu, přes dřevo, až po kámen a cihly. příprava povrchu tryskáním až Sa 3,0, drsnosti B N11; balotina, struska, písek, železné abrazivo aplikace mezivrstvy stříkaný zinek (metalizace-šopování) zinek(Zn), zinacor(Zn/Al), hliník(Al) plynová pistole nebo elektrometalizace aplikace nátěrových systémů syntetika, alkyd, epoxid a polyuretan vysokotlaké stříkací zařízení přášková barva komaxit tribo, statika
Tryskání (pískování) se nejčastěji využívá jako předúprava povrchu před aplikací nátěrových hmot nebo před metalizací. Tryskání je zároveň nejúčinnější metodou, jak odstranit z materiálu staré nátěry a rez. Tryskáním je také dosaženo vhodných drsností pro další povrchovou úpravu a odmaštění. Je využíváno především u kovů, výrobků z kovu, ocelových konstrukcí, ale i jiných materiálů, jako je beton, obkladové desky, fasády, kamen, dřevo atd. Tryskání provádíme jak na naší provozovně na Vysočině, tak přímo u zákazníka pomocí našich mobilních tryskacích jednotek. Tryskáme ocelové mosty, ocelové profily a konstrukce, betonové nádrže, betonové mosty, zásobníky krmných směsí, zemědělské stroje a zařízení, vleky, návěsy a součásti automobilů, potrubí, kovářské výrobky, nátěry na výrobcích, cihly, beton, kamen, schody, památky, sklo atd. Tryskáme veterány, mnohaleté zkušenosti máme i s jemným tryskáním veteránů, kde hrozí poničení těchto pískovaných vozidel. U nás se bát poničení nemusíte.
Graffiti(malby po sprejerech) odstraňujeme z cihel, fasád, dlažby, mramoru, kamene, dřeva, skla, plastu, kovů, vlakových souprav, autobusů apod.. Na odstraňování graffiti je používána nechemická a ekologicky šetrná metoda jemného mikroabrazivního granulátu, který chemicky nereaguje(inertní) s žádným materiálem a nemnění jeho PH. Rychlé a jednoduché nastavení stroje, kombinace tlaku(od 0,1 bar) a nastavením abraziva zajišťuje citlivé čištění všech druhů povrchů.
Odstraňujeme mechové povlaky, nátěry a nečistoty z kamene, dřeva, cihel, omítek, dlažby, střešních krytin, náhrobních kamenů a pomníků. Odstraňujeme nečistoty z historických objektů a památek, soch, pomníků, portálů, kamenných kleneb, fasád, mříží ve spolupráci s restaurátorskými firmami. Na odstraňování nečistot z památek a historických objektů je použita stejná mikroabrazivní technologie, jako na odstraňování graffiti.
Odstraňují se zbytky omítky, dočišťují se pohledové povrchy sklepů, vináren, restaurací včetně následné penetrace a případně hydrofobizace.
Nanášení zinku stříkáním - metalizace neboli šopování je nanášení kovových povlaků nástřikem roztaveného materiálu(směsí plynů nebo elektrickým obloukem), je určena k povrchové ochraně oceli a jiných kovů před korozí. Vytvořená vrstva kovu několikanásobně prodlužuje životnost takto opracovaných (metalizovaných) celků. Stříkaný povrch musí být předupraven tryskáním na čistotu Sa 3,0. Mezi naše používané materiály patří zinek, zinacor, hliník. Na výrobek aplikujeme vrstvu od 30µm až po tloušťku vrstvy dle přání zákazníka. Metalizujeme ocelové konstrukce, nádrže, potrubí, části strojů a zařízení, vleky, návěsy a součásti automobilů, veterány, dekorační výrobky, kovářské výrobky atd.
Lakovací box ve velikosti 4×3,6×12m (š x v x d) pro nátěrové systémy typu syntetika, alkyd, epoxid a polyuretany. Použité nátěrové systémy aplikované v lakovně jsou voleny dle přání zákazníka, předpisu norem(ČSN EN ISO 12944), vzhledem na životnost a korozní prostředí, případně jej navrhneme. Provádíme nátěr, nízkotlaký nástřik(4-6 Bar), vysokotlaký nástřik (80-300 Bar).
Tryskání suchým ledem je jedna z nejprogresivnějších technologií poslední doby. Ekologická, rychlá a efektivní metoda odstraňování různých tipů nečistot. Oproti vodnímu ledu přechází suchý led přímo z pevného stavu do plynného. Provádíme pouze neabrazivní otryskání suchým ledem-odstraňuje nečistoty na původní podklad(kov nebo na původní nátěrový systém) Výhody: Tato technologie neprodukuje žádný sekundární odpad a je neagresivní - čištěné povrchy zůstávají nepoškozené!!! Otryskávání suchým ledem je šetrná a ekologická technologie. Oblasti aplikace v průmyslu: automobilový, doprava, elektrotechnický, energetický, farmaceutický, gumárenský, chemický, opravárenství, plasty, polygrafický, potravinářský, strojírenský... Nejčastější aplikační místa: dle nečistot - mazadla, tuky bílkoviny, nečistoty vzniklé vlivem tepelných procesů, chemikálie, usazeniny(asfalt), prach. dle aplikačních míst - tanky , zásobníky, dopravníky, řetězy, baličky, dávkovací systémy, elektromotory, el. zařízení, roboty, automatizovaná pracoviště, tepelné výměníky, lisy, stroje.

Kontaktní informace

ELNA-renovace s.r.o.
Žižkova 56, Jihlava, 586 01
Česká republika

 

IČ: 02837706
DIČ: CZ02837706
E-mail: info@elna-renovace.cz
+420 737 215 181 / +420 739 570 572